اولین نماز جمعه ماه مبارک رمضان به امامت آیت الله موحدی کرمانی در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد.

دکتر محمود احمدی نژاد نیز در نماز جمعه شرکت کرد.

 

۲۰۱۵-۰۶-۱۹ ۱۸.۴۸.۱۹ ۲۰۱۵-۰۶-۱۹ ۱۸.۴۸.۳۵ ۲۰۱۵-۰۶-۱۹ ۱۸.۴۹.۰۱ ۲۰۱۵-۰۶-۱۹ ۱۸.۴۹.۲۴