مراسم تشییع پیکر سردار بهرام‌پور فرمانده قهرمان ۸ سال دفاع مقدس در تهران برگزار شد.

دکتر محمود احمدی نژاد نیز در این برنامه حضور داشتند.

۲۰۱۵-۱۰-۲۷ ۱۴.۱۹.۲۳۲۰۱۵-۱۰-۲۷ ۱۴.۱۹.۴۰۲۰۱۵-۱۰-۲۷ ۱۴.۲۰.۰۱