مراسم تشییع پیکر شهیدان مدافع حرم عبدالله باقری نیارکی و امین کریمی صبح امروز از مقابل سپاه حفاظت انصار المهدی(عج) برگزار شد.

دکتر محمود احمدی نژاد نیز در این برنامه نیز حضور داشت.

812314801_100465 ۲۰۱۵-۱۰-۲۸ ۱۱.۴۸.۰۶۲۰۱۵-۱۰-۲۸ ۱۱.۴۷.۴۶

۲۰۱۵-۱۰-۲۸ ۱۱.۴۳.۵۴ ۲۰۱۵-۱۰-۲۸ ۱۱.۴۵.۴۳