صبح امروز پیکر مطهر شهید مدافع حرم عبدالله باقری نیارکی توسط مردم از درب منزل این شهید بزرگوار تشییع شده و در قطعه ۲۶ گلزار شهدای بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شد. 

دکتر محمود احمدی نژاد نیز در تشییع این شهید حضور داشت.IMG_7236 copyIMG_7247 copyIMG_7253 copyIMG_7280 copyIMG_7301 copyIMG_7314 copyIMG_7316 copyIMG_7327 copyIMG_7330 copyIMG_7347 copyIMG_7396 copyIMG_7411 copyIMG_7420 copyIMG_7434 copyIMG_7438 copyIMG_7464 copyIMG_7508 copyIMG_7512 copyIMG_7533 copyIMG_7574 copyIMG_7589 copyIMG_7623 copyIMG_7632 copyIMG_7634 copyIMG_7667 copyIMG_7662 copyIMG_7686 copyIMG_7731 copyIMG_7739 copyIMG_7798 copyIMG_7826 copyIMG_7897 copyIMG_7907 copyIMG_7944 copyIMG_7954 copyIMG_7967 copyIMG_8006 copyIMG_8052 copyIMG_8083 copyIMG_8096 copyIMG_8111 copyIMG_8151 copyIMG_8160 copyIMG_8169 copy