دکتر محمود احمدی نژاد دوشنبه ۱۳ دی ماه ۹۵ با حضور در حسینیه فاطمیه شهر ری، در مراسم جشن شب ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) شرکت کرد. 

1F6A7470 1F6A7488 1F6A7534 1F6A7502

4N0A4048 4N0A4049 4N0A4057 4N0A4067 4N0A4070 4N0A4103 4N0A4111 4N0A4124 4N0A4137 4N0A4140 4N0A4144 4N0A4162 4N0A4191 4N0A4203 4N0A4219 4N0A4226 4N0A4232 4N0A4255 4N0A4270 4N0A4310 4N0A4313 4N0A4321 4N0A4333 4N0A4338