دکتر محمود احمدی نژاد سه شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۶ همزمان با سالروز میلاد مسعود مولی الموحدین امیرالمؤمنین حضرت علی بن ابی طالب(ع) و روز مرد، به همراه آقای حمید بقایی جهت زیارت مزار حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در شهر ری حضور پیدا کردند و مورد استقبال گرم و پرشور زائران و مردم قدرشناس حاضر در این حرم قرار گرفتند.

حرم شاه عبدالعظیم (1) حرم شاه عبدالعظیم (2) حرم شاه عبدالعظیم (3) حرم شاه عبدالعظیم (4) حرم شاه عبدالعظیم (5) حرم شاه عبدالعظیم (6) حرم شاه عبدالعظیم (7) حرم شاه عبدالعظیم (8) حرم شاه عبدالعظیم (9)