دکتر محمود احمدی نژاد شب ششم محرم با حضور در دسته عزاداری هیئت محبان الحسین علیه السلام میدان ۷۲ نارمک به عزاداری پرداختند.

IMG_5731 copyIMG_5734 copyIMG_5817 copyIMG_5839 copyIMG_5881 copyIMG_5885 copyIMG_5902 copyIMG_5919 copyIMG_5948 copyIMG_5962 copy