دکتر محمود احمدی نژاد شب تاسوعای حسینی با حضور در دسته های عزاداری حاضر در میدان ۷۲ نارمک به عزاداری و سینه زنی پرداخت.

در خلال حضور دکتر احمدی نژاد در میدان ۷۲، مردم عزادار با حضور در کنار دکتر احمدی نژاد به بیان مشکلات خود پرداخته و با ایشان عکس یادگاری گرفتند.

IMG_7129 copyIMG_6790 copyIMG_6793 copyIMG_6798 copyIMG_6807 copyIMG_6841 copyIMG_6850 copyIMG_6851 copyIMG_6855 copyIMG_6858 copyIMG_6863 copyIMG_6876 copyIMG_6893 copyIMG_6897 copyIMG_6899 copyIMG_6901 copyIMG_6914 copyIMG_6923 copyIMG_6926 copyIMG_6930 copyIMG_6937 copyIMG_6948 copyIMG_6956 copyIMG_6965 copyIMG_6968 copyIMG_6978 copyIMG_6981 copyIMG_6988 copyIMG_6991 copyIMG_7012 copyIMG_7043 copyIMG_7046 copyIMG_7055 copyIMG_7082 copyIMG_7096 copyIMG_7121 copyIMG_7126 copy
IMG_7067 copy