راهپیمایی 22 بهمن (12)

 

دکتر محمود احمدی نژاد به مناسبت سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی با حضور در میان مردم انقلابی تهران در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن شرکت کرد.

راهپیمایی 22 بهمن (1) راهپیمایی 22 بهمن (2) راهپیمایی 22 بهمن (3) راهپیمایی 22 بهمن (4) راهپیمایی 22 بهمن (5) راهپیمایی 22 بهمن (6) راهپیمایی 22 بهمن (8) راهپیمایی 22 بهمن (9) راهپیمایی 22 بهمن (10) راهپیمایی 22 بهمن (11) راهپیمایی 22 بهمن (12) راهپیمایی 22 بهمن (13) راهپیمایی 22 بهمن (14) راهپیمایی 22 بهمن (15) راهپیمایی 22 بهمن (16) راهپیمایی 22 بهمن (17) راهپیمایی 22 بهمن (18) راهپیمایی 22 بهمن (19) راهپیمایی 22 بهمن (20)