دکتر محمود احمدی نژاد در پنجمین روز سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم، برای دقایقی در سالن این اجلاس حضور به هم رسانید.

این مسابقات از تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه الی ۲ خرداد ماه سال ۱۳۹۴ در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار می شود.

IMG_9616 copyIMG_9131 copyIMG_9135 copyIMG_9142 copyIMG_9172 copyIMG_9188 copyIMG_9201 copyIMG_9241 copyIMG_9258 copyIMG_9262 copyIMG_9278 copyIMG_9280 copyIMG_9310 copyIMG_9325 copyIMG_9328 copyIMG_9336 copyIMG_9340 copyIMG_9347 copyIMG_9356 copyIMG_9369 copyIMG_9377 copyIMG_9383 copyIMG_9407 copyIMG_9408 copyIMG_9469 copyIMG_9564 copyIMG_9586 copy