مراسم ترحیم مرحوم مرتضی اشتری پدر سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی بعدازظهر امروز یکشنبه در مهدیه تهران برگزار شد.

دکتر محمود احمدی نژاد نیز در این مراسم حضور داشتند.

۲۰۱۵-۰۹-۲۰ ۲۲.۱۹.۰۷ ۲۰۱۵-۰۹-۲۰ ۲۲.۱۹.۲۵ ۲۰۱۵-۰۹-۲۰ ۲۲.۱۹.۴۱