مراسم بزرگداشت سرلشگر شهید حسین همدانی بعد ازظهر شنبه در حسینیه فاطمه الزهرا (س) پادگان ولیعصر (عج) با حضور دکتر احمدی نژاد برگزار شد.

۲۰۱۵-۱۰-۱۸ ۱۲.۱۱.۰۸۲۰۱۵-۱۰-۱۸ ۱۲.۱۰.۲۹۲۰۱۵-۱۰-۱۸ ۱۲.۱۰.۱۴۲۰۱۵-۱۰-۱۸ ۱۲.۱۰.۵۴۲۰۱۵-۱۰-۱۸ ۱۲.۰۹.۵۵