دکتر محمود احمدی نژاد عصر امروز دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ در مراسم ترحیمی که از سوی دانشگاه علم و صنعت تهران در مسجد الشهدای این دانشگاه جهت بزرگداشت برادر ایشان حاج داوود احمدی نژاد برگزار گردید حضور پیدا کردند که با استقبال گرم و ابراز احساسات اساتید و دانشجویان رو برو گردیدند.

گفتنی است که در پایان مراسم ترحیم جمعی از اساتید دانشگاه و دانشجویان ضمن تسلیت و ابراز احترام ایشان را تا محل دانشکده و دفتر کارشان همراهی نمودند.