مراسم ترحیم مادر شهیدان محمدی امیرآبادی با حضور آحاد مردم برگزار شد. 

دکتر محمود احمدی نژاد نیز در این مراسم حضور داشت.

photo_2016-11-15_21-48-22photo_2016-11-15_21-49-19photo_2016-11-15_21-49-30photo_2016-11-15_21-55-06