مراسم ترحیم والده سردار حسین سلامی جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران عصر امروز یکشنبه در مسجد امام خمینی (ره) شهرک شهید محلاتی برگزار شد.

دکتر محمدد احمدی نژاد نیز در این مراسم حضور داشت.

۲۰۱۶-۰۴-۰۳ ۲۲.۲۴.۵۴ 421218262_117084 422125662_51439 ۲۰۱۶-۰۴-۰۳ ۲۲.۲۴.۳۳ ۲۰۱۶-۰۴-۰۳ ۲۲.۲۴.۱۵ ۲۰۱۶-۰۴-۰۳ ۲۲.۲۲.۵۴ ۲۰۱۶-۰۴-۰۳ ۲۲.۲۲.۳۹