تشییع پیکر مرحوم آیت الله ابوالقاسم خزعلی صبح امروز پنج شنبه پس از اقامه نماز از سوی آیت الله جنتی و با حضور گسترده مردم و مقامات کشوری و لشگری در دانشگاه تهران برگزار شد.

دکتر محمود احمدی نژاد نیز در این مراسم حضور داشتند.

۲۰۱۵-۰۹-۱۷ ۱۲.۲۹.۵۱۲۰۱۵-۰۹-۱۷ ۱۲.۲۸.۵۹۲۰۱۵-۰۹-۱۷ ۱۲.۲۸.۲۹۲۰۱۵-۰۹-۱۷ ۱۲.۲۹.۳۶۲۰۱۵-۰۹-۱۷ ۱۲.۲۸.۴۴۲۰۱۵-۰۹-۱۷ ۱۲.۲۹.۱۶۲۰۱۵-۰۹-۱۷ ۱۲.۲۸.۱۵۲۰۱۵-۰۹-۱۷ ۱۲.۳۰.۲۰