دکتر محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۶ به همراه حمید بقایی در مراسم جشن میلاد امام جواد(ع) حسینیه قمر بنی هاشم(ع) محفل پهلوانان و باستانی کاران تهران، واقع در بولوار آیت الله کاشانی غرب تهران حضور پیدا کردند که مورد استقبال گرم و پرشور مردم و ورزشکاران حاضر در این حسینیه واقع گردید.

حسینیه قمر بنی هاشم (1) حسینیه قمر بنی هاشم (2) حسینیه قمر بنی هاشم (3) حسینیه قمر بنی هاشم (4) حسینیه قمر بنی هاشم (5) حسینیه قمر بنی هاشم (6) حسینیه قمر بنی هاشم (7) حسینیه قمر بنی هاشم (8) حسینیه قمر بنی هاشم (9) حسینیه قمر بنی هاشم (10) حسینیه قمر بنی هاشم (11) حسینیه قمر بنی هاشم (12) حسینیه قمر بنی هاشم (13) حسینیه قمر بنی هاشم (15) حسینیه قمر بنی هاشم (14) حسینیه قمر بنی هاشم (16) حسینیه قمر بنی هاشم (17) حسینیه قمر بنی هاشم (18) حسینیه قمر بنی هاشم (19) حسینیه قمر بنی هاشم (20) حسینیه قمر بنی هاشم (21) حسینیه قمر بنی هاشم (22) حسینیه قمر بنی هاشم (23) حسینیه قمر بنی هاشم (24) حسینیه قمر بنی هاشم (25) حسینیه قمر بنی هاشم (26) حسینیه قمر بنی هاشم (27) حسینیه قمر بنی هاشم (28) حسینیه قمر بنی هاشم (29) حسینیه قمر بنی هاشم (30)