دکتر محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۶ به همراه مردم قدرشناس و وفادار تهران در مراسم ختم جانباز شهید کریم نورمحمدی شرکت کردند.

photo_2017-04-06_18-38-49 photo_2017-04-06_18-39-39 (2) photo_2017-04-06_18-39-39 photo_2017-04-06_18-39-44 photo_2017-04-06_18-40-10 photo_2017-04-06_18-40-23 photo_2017-04-06_18-40-32