مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (37)دکتر محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۶، در میان استقبال گرم و صمیمی مردم وارد فرودگاه رامسر گردیدند و پس از زیارت بارگاه امامزاده ابیض(ع) و مزار شهیدان گلزار شهدای شهر چابکسر و همچنین نثار فاتحه بر مزار مرحوم قهرمانی استاندار سابق استان های گیلان، مازندران و گلستان، در مراسم ختم آن مرحوم در مسجد حجت ابن الحسن(عج) شهر چابکسر حضور پیدا کردند که مورد استقبال و ابراز احساسات پرشور مردم واقع گردید.

مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (4) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (5) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (6) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (7) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (8) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (9) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (10) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (11) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (12) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (13) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (14) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (15) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (16) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (17) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (25) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (27) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (29) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (30) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (32) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (33) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (34) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (35) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (36) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (37) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (38) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (39) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (40) مراسم ختم مرحموم قهرمانی - چابکسر (43)