مراسم ترحیم همسر محمدرضا رحیمی چهارشنبه در مسجد نور تهران برگزار شد.

دکتر محمود احمدی نژاد نیز در این مراسم حضور پیدا کرده و درگذشت همسر محمدرضا رحیمی را به ایشان تسلیت گفتند.

۲۰۱۵-۰۶-۱۹ ۱۸.۴۵.۴۵ ۲۰۱۵-۰۶-۱۹ ۱۸.۴۵.۳۰ ۲۰۱۵-۰۶-۱۹ ۱۸.۴۴.۵۷ ۲۰۱۵-۰۶-۱۹ ۱۸.۴۶.۰۲