1F6A9409

دکتر محمود احمدی نژاد روز جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶ به مناسبت روز جهانی قدس و در لبیک به امر رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره)، همپای خیل عظیم مردم تهران در مراسم راهپیمایی ضد صهیونیستی این روز شرکت کرد و با استقبال پرشور و ابراز احساسات گرم مردم پر شور و انقلابی تهران مواجه شد.

1F6A9226 1F6A9246 1F6A9286 1F6A9319 1F6A9409 1F6A9424 1F6A9452 1F6A9454 1F6A9457 1F6A9517 1F6A9564 IMG_8706 IMG_6016 IMG_60311F6A9585 1F6A9611 1-(1) 1-(12) 1-(20) 1-(22) 1-(27) 1-(31) 1-(35) 1-(36) IMG_5974 1-(196) 1-(204) 1-(210) 1-(218) 1-(194)