مراسم سالگرد شهید صیاد شیرازی صبح  شنبه ۲۱ فروردین در مسجد جهاد ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد.

دککر محمود احمدی نژاد نیز در این برنامه حضور پیدا کردند.

421209293_125020 421329735_124673 421827430_119009 422136524_62778