دکتر محمود احمدی نژاد صبح تاسوعای حسینی (سه شنبه ۲۰ مهرماه) با حضور در شهر ری و حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در میام مردم به عزاداری و سینه زنی پرداخت.

در این میان مردم عزادار با دیدن دکتر احمدی نژاد به ابراز احساسات پرداخته و مشکلات خود را با ایشان در میان گذاشتند.

4N0A7594 copy 4N0A7918 copy 4N0A7925 copy 4N0A7930 copy 4N0A7945 copy 4N0A7886 copy 4N0A7863 copy 4N0A7892 copy 4N0A7898 copy 4N0A7911 copy 4N0A7824 copy 4N0A7838 copy 4N0A7859 copy 4N0A7805 copy 4N0A7818 copy

1F6A0038 1F6A0052 1F6A0072 1F6A0111 1F6A0145 1F6A0162 1F6A9709 1F6A9749 1F6A9896 1F6A9935 1F6A9992