دکتر محمود احمدی نژاد شب ششم محرم با حضور در مراسم عزاداری و دسته هیئت دارالشفاء میدان ۷۲ نارمک به عزاداری پرداختند.

IMG_5990 copyIMG_5999 copyIMG_6038 copyIMG_6065 copyIMG_6069 copyIMG_6072 copyIMG_6073 copyIMG_6076 copyIMG_6078 copyIMG_6104 copyIMG_6107 copyIMG_6117 copyIMG_6118 copyIMG_6129 copyIMG_6141 copyIMG_6134 copyIMG_6143 copyIMG_6160 copyIMG_6165 copyIMG_6171 copyIMG_6192 copyIMG_6209 copyIMG_6226 copy
IMG_6261 copy812813305_80545IMG_6282 copyIMG_6284 copyIMG_6259 copy