دکتر محمود احمدی نژاد با حضور در مراسم عزاداری ظهر عاشورای مسجد جامع نارمک، در میان مردم به عزاداری و سینه زنی پرداخت.
IMG_20161013_012924 IMG_20161013_012925 IMG_20161013_012931 IMG_20161013_012932 IMG_20161013_012939 IMG_20161013_012945 IMG_20161013_012947 IMG_20161013_012949 IMG_20161013_012950 IMG_20161013_012952 IMG_20161013_012953 IMG_20161013_012955 IMG_20161013_012957 copy IMG_20161013_012958 IMG_20161013_013000