دکتر محمود احمدی نژاد شب گذشته به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس و به دعوت پایگاه بسیج شهید عسگریان در مسجد محمدیه چهارراه دروازه دولاب تهران سخنرانی کرد.

IMG_4721 copyIMG_4744 copyIMG_4764 copyIMG_4771 copyIMG_4792 copyIMG_4797 copyIMG_4804 copyIMG_4809 copyIMG_4789 copyIMG_4819 copyIMG_4825 copyIMG_4836 copyIMG_4848 copyIMG_4873 copyIMG_4871 copy