دکتر محمود احمدی نژاد با حضور در مصلی شهرستان آمل، مورد استقبال مردم این شهر قرار گرفت.

4N0A25924N0A25934N0A25954N0A25964N0A25974N0A25984N0A25994N0A26004N0A26024N0A26034N0A26044N0A29074N0A29334N0A3068 copy4N0A3096 copy4N0A3179 copy4N0A3127 copy4N0A3250 copy4N0A3254 copy4N0A3311 copy4N0A3323 copy4N0A3355 copy4N0A2787 copy4N0A2792 copy4N0A2795 copy4N0A2798 copy4N0A2801 copy4N0A2804 copy4N0A2984 copy4N0A2995 copy4N0A3005 copy4N0A3009 copyIMG_20160407_1843364N0A31034N0A31294N0A2856 copy4N0A2956 copy4N0A3090 copy4N0A31824N0A3419 copy