امروز مراسم تشییع و استقبال از پیکر مرحوم غضنفر رکن آبادی با حضور مقامات کشوری و لشگری پس از اقامه نماز جمعه برگزار شد.

دکتر محمود احمدی نژاد نیز در این مراسم حضور داشت.

۲۰۱۵-۱۱-۲۷ ۱۶.۳۲.۴۳۲۰۱۵-۱۱-۲۷ ۱۶.۱۳.۴۶