اقامه نماز عید سعید فطر صبح امروز با حضور حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار شد.

۲۰۱۵-۰۷-۱۸ ۲۲.۴۹.۳۴ ۲۰۱۵-۰۷-۱۸ ۲۲.۴۹.۵۳ ۲۰۱۵-۰۷-۱۸ ۲۲.۵۰.۳۴ ۲۰۱۵-۰۷-۱۸ ۲۲.۵۰.۱۶

۲۰۱۵-۰۷-۱۸ ۱۲.۰۱.۲۴۲۰۱۵-۰۷-۱۸ ۱۲.۰۱.۴۳۲۰۱۵-۰۷-۱۸ ۱۲.۰۱.۵۷۲۰۱۵-۰۷-۱۸ ۱۲.۰۲.۰۸