دکتر محمود احمدی نژاد با حضور در هیئت جوانان حضرت علی اصغر علیه السلام شمالغرب تهران در مراسم عزاداری ۲۸ صفر و پخت شله زرد نذری حضور پیدا کرد.

ایشان سپس با حضور در واحد سیار سازمان انتقال خون از این واحد بازدید کرده و از زحمات کادر اجرایی آن قدردانی کرد. 

IMG_3637IMG_3665IMG_3591IMG_3610IMG_3665IMG_3679IMG_3702IMG_3721IMG_3746IMG_3756IMG_3802IMG_3763IMG_3816IMG_3907IMG_3928IMG_3956IMG_3972IMG_3979IMG_3984IMG_3991IMG_3995IMG_4007IMG_4020IMG_3476IMG_3493IMG_3572IMG_3581