دکتر محمود احمدی نژاد ظهر تاسوعای حسینی (سه شنبه ۲۰ مهرماه) با حضور در مسجد ولیعصر (عج) چهارراه مصطفی خمینی(سیروس) و هیئت محبان ولیعصر (عج) به عزاداری و سینه زنی پرداخت.

4N0A8026 copy4N0A8023 copy4N0A8006 copy
4N0A8053 copy4N0A8007 copy4N0A8020 copy4N0A8013 copy4N0A7977 copy