دکتر محمود احمدی نژاد در اربعین حسینی (یکشنبه ۳۰ آبان) با حضور در گلزار شهدای روستای حاجی سید راضی به مقام این شهدا ادای احترام کرد.

4N0A9957 copy4N0A9966 copy4N0A9969 copy