دکتر محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۶ جهت زیارت و حضور در یادمان های گرامیداشت مناطق عملیاتی ۸ سال دفاع مقدس استان خوزستان وارد این استان شد ؛ که حضور ایشان با استقبال گرم مردم و زائران روبرو گردید.اروند (1) اروند (2) اروند (3) اروند (4) اروند (5) اروند (6) اروند (7) اروند (8) اروند (9) اروند (10) اروند (11) اروند (12) اروند (13) اروند (14) اروند (15) اروند (16) اروند (17) اروند (18)