عاشورا ۹۳/ دکتر محمود احمدی نژاد به همراه دکتر غلامحسین الهام در روز عاشورا به قم سفر کرده و در عزاداری حرم حضرت معصومه (س) شرکت کردند. حضور ایشان با استقبال پرشور عزاداران قمی روبرو شد.

32323659-1-IMG_20141104_123233 832399693-2-photo 5 857815597-1-DR-ELHAM 902141491-1-IMG_20141104_155454 902141491-2-IMG_20141104_155446 902141491-3-IMG_20141104_155426 944224414-1-IMG_20141104_235325 944224414-2-IMG_20141104_235315 974296011-3-12