عصر روز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۹۵ دکتر محمود احمدی نژاد در جمع باشکوه ده ها هزار نفر از مردم به مناسبت یادواره شهدای جیرفت در مصلی این شهر به سخنرانی پرداختند.

4N0A4049 copy4N0A4058 copy4N0A4070 copy4N0A4092 copy4N0A4104 copy4N0A4114 copy4N0A4138 copy4N0A4148 copy4N0A4151 copy4N0A4159 copy4N0A4169 copy4N0A4174 copy4N0A4183 copy4N0A4185 copy4N0A4193 copy4N0A4203 copy4N0A4205 copy4N0A4207 copy4N0A4208 copy4N0A4248 copy4N0A4280 copy