سومین نشست «به سوی بهار» صبح امروز پنجشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۶  با حضور دکتر محمود احمدی نژاد و جمعی از شخصیت های سیاسی، علمی، فرهنگی و مذهبی در محمودیه تهران برگزار شد.