دکتر محمود احمدی نژاد صبح روز چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ به همراه جمعی از اهالی فرهنگ و ادب فارسی در مراسمی که به مناسبت روز شعر و ادب فارسی جهت بزرگداشت استاد شهریار در محمودیه تهران برگزار شد حضور پیدا کردند و به سخنرانی در خصوص جایگاه و تاثیرات زبان و ادب فارسی در شکل گیری فرهنگ و جامعه ایرانی پرداختند. 

همچنین پیش از سخنرانی دکتر احمدی نژاد حاضرین از سخنان اساتید گرامی جناب آقای دکتر شعردوست و استاد خسرو معتضد استفاده نمودند.

در حاشیه این مراسم برخی از فعالین زبان و ادب فارسی و شاعران جوان نیز با ارائه آثار خود مورد تحسین حاضرین قرار گرفتند.