دکتر محمود احمدی نژاد امروز پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ به همراه جمعی از وکلا و حقوقدانان طی نشستی در محمودیه تهران به بررسی ابعاد حقوقی کیفرخواست آقای حمید بقایی پرداختند.

جمع زیادی از حقوقدانان و وکلای برجسته دادگستری ، در این گردهمایی که بعنوان چهارمین نشست تخصصی این موضوع با حضور و سخنرانی دکتر احمدی نژاد برگزار شد ، به بررسی ابعاد تخلفات دستگاه قضایی در پرونده آقای حمید بقایی پرداختند.

در این نشست که بیش از چهار ساعت به طول انجامید، دکتر احمدی نژاد طی سخنانی، جایگاه دستگاه قضایی را در سالم سازی فضای عمومی کشور و کیفیت بخشیدن به رفتار آحاد جامعه حائز اهمیت بسیار دانستند و تاکید کردند که بسته شدن فضای نقد و اظهارنظرهای دلسوزانه نسبت به دستگاه قضایی ، خسارات بزرگی را به این دستگاه و در مجموع به کل کشور وارد ساخته است.
آقای حمید بقایی نیز در این جلسه بر ضرورت علنی بودن جلسه دادگاه که قرار است ۲۵ مهرماه تشکیل شود، تاکید کرد و با استناد به ادله حقوقی و قانونی ارائه شده از سوی وکلا و حقوقدانان مختلف، تصریح کرد که اتهامات نسبت داده شده به وی به هیچوجه ماهیت کیفری ندارد.
در پایان این نشست، شرکت کنندگان که مرکب از حقوقدانان برجسته و وکلای پایه یک دادگستری بودند دربیانیه ای تصریح کردند که ضمن احراز بیگناهی جناب آقای بقایی و با احساس مسئولیت انسانی و حرفه ای خود، داوطلبانه وکالت و دفاع از ایشان را پذیرفته و با مداقه لازم در روند رسیدگی قضایی به این پرونده ، نتیجه را به استحضار ملت شریف ایران خواهند رساند و با رفع هرگونه شبهه و شائبه ای ، راه را بر سوء استفاده دشمنان این مرز و بوم خواهند بست.