من در این رابطه صرفا دو سوال مطرح کردم، اما به جای پاسخ به آن مرا مورد حمله قرار می‌دهند. من یک معلم هستم و این حق هر انسانی است که بتواند درباره حوادث سوال کند.

JDID9571 copy

سوال اول این است که اگر هولوکاست یک واقعه تاریخی است در کجا اتفاق افتاده و چرا باید مردم فلسطین خسارت آن را بپردازند؟ چرا باید جبران نژادپرستی در اروپا را مردم فلسطین بپردازند! بجای جواب به این سوال هیاهو و فریاد می‌زنند و مرا جنگ‌طلب معرفی می‌کنند.

سوال دوم این بود که؛ در حالی که همه اجازه دارند درباره هر موضوعی تحقیق کنند اما چرا در اروپا تحقیق درباره هولوکاست ممنوعیت و مجازات دارد؟ عکس‌العمل به این سوالات به روشنی نشان می‌دهد که حقوق بشر در کجا نقض می‌شود.

ما با کشتار مردم در هر کجای جهان که باشد مخالفیم. در جنگ جهانی دوم شصت میلیون انسان کشته شد اما از آنها خبری نیست و برای آنان سرزمینی اشغال نشده است. سخن ما این است که جلوی تحقیق و اظهارنظر گرفته نشود و اگر در اروپا اتفاقی افتاده است پاسخ آن نیز باید در اروپا داده شود اما ظاهراً صهیونیست‌ها و حامیان آنها نمی‌خواهند این سخنان به گوش مردم برسد.

۱ اردیبهشت ۱۳۸۸/ دومین روز سفر به ژنو؛ در مصاحبه‌ی با شبکه‌های تلویزیونی TV۵ و TVS۱ فرانسه زبان سوئیس