بخشی از نامه مسعود دهنمکی در سال ۸۴:

در آینده‌ای نزدیک مشکل شما با کسانی خواهد بود که سال‌هاست یاد گرفته‌اند دیگران را نقد کنند و خود نقد نشوند و خود را پشت سر ولایت و انقلاب و ارزش‌ها مخفی کنند و نقد خود را مخالفت با اسلام و انقلاب و ولایت قلمداد کنند.

آنها باعث هزینه‌های سنگینی به نظام و انقلاب شده است.

آنها که خود را معیار حق می‌دانند و بر طبل «هرکه با ما نیست بر ماست» می‌کوبند از دایره‌ی کلام گهربار «اشداء علی الکفار رحماء بینهم» خارج شدند و بدین ترتیب با اتهام و انگ زدن به عناصر دلسوزی که سال‌ها پیش از دیگران متوجه این آسیب‌ها می‌شدند، موجب بریدگی، طرد و انزوای این افراد را فراهم کرده‌اند.

تحول‌گرایی مورد اراده‌ی شما با مقاومت سخت در جبهه‌ی خودی مواجه خواهد شد؛ منتظر روزی هستم که قربتا الی الله به رویت تیغ بکشند.

IMG11215279