فرهنگ بهار، فرهنگ زندگی در روشنایی، حرکت در مسیر کمال و نو به نو شدن دائم است که در آن رنگ، زبان، نژاد، مذهب و ملیت فقط علامت شناسایی است و انسانها همه از یک ریشه و دارای هویتی الهی و انسانی هستند

1-elex-ahmadinejad_3

تاریخ انسان اگرچه همواره با زمستان سخت بی‌عدالتی همراه بوده ولی هرقدر هم که این زمستان سرسخت باشد نمی‌تواند مانع آمدن بهار باشد و بهار می‌آید؛ چراکه وعده خداست. بهار انسانی که فوق بهار طبیعی است شکوفایی حیات انسانی است حیاتی که سرشار از زیبایی‌هاست و عقل به عنوان جوهر انسان در نقطه اوج این زیبایی‌هاست و به همین دلیل پیامبر گرامی اسلام(ص) که عقل کل است واجد همه زیبایی‌های عالم است.

یکتاپرستی، پاکی، عدالت، مهربانی، گذشت، خدمت به خلق و اخلاق نیکو، اکرام یتیمان، احترام به والدین، حمایت از مظلوم و ایستادگی در برابر ظالم همه از نشانه‌های بهار انسانی و گواه رشد و بالندگی انسان هستند. رویش هر یک از این ویژگی‌ها و نشانه‌ها، رویش گلی در حیات و بهار انسانی است و رویش همه آ‌ن‌ها نویدبخش حلول بهار انسانی است که در آن جز عقل، پاکی، آزادی و محبت یافت نمی‌شود.

فرهنگ بهار، فرهنگ زندگی در روشنایی، حرکت در مسیر کمال و نو به نو شدن دائم است که در آن رنگ، زبان، نژاد، مذهب و ملیت فقط علامت شناسایی است و انسانها همه از یک ریشه و دارای هویتی الهی و انسانی هستند و رتبه و جایگاه هر کس در نزدیکی او به نشانه های بهار است.

۱ فروردین ۱۳۹۲/ مراسم جشن جهانی نوروز در پایتخت ترکمنستان