حافظ معتقد است که خلق آدم بر اساس عشق و محبت است. جلوه گری خدای متعال از اول مبتنی بر محبت و عشق است و به همین دلیل است که اول جلوه خدای متعال رحمت واسعه عالم توصیف شده است.امام عصر(عج) هم جلوه ای از رحمت واسعه خداوند است.حضرت خواجه خطاب به آن غایب منتظر می فرماید: دعای گوشه نشینان بلابگرداند، چرا به گوشه چشمی به ما نمی نگری یا می فرماید در خرابات مغان نور خدا می بینم، این عجیب بین که چه نوری ز کجا می بینم.در نگاه حافظ در جهان جز زیبایی و خوبی وجود ندارد. تمام زیبایی ها در حقیقت هستی و انسان کامل و امام پیدا می شود و هر که به رخ امام نگاه کند هر چه می بیند زیبایی است.باید به دنبال پیر مراد و انسان کامل حرکت کرد تا به جایی رسید ، ” چهل سال بیش رفت که من لاف می زنم کز ساکنان پیر مغان کمترین منم ، هرگز به عاطفت پیر می فروش، ساغر تهی نشد ز می صاف و روشنم”.

بخش هایی از سخنرانی دکتر احمدی نژاد در مراسم بزرگداشت حافظ- دوشنبه ۲۰ مهر ۱۳۸۸