انتظار فرج

یکی از ویژگی‌های امام (ره) حرکت در مسیر انبیاء الهیست  و حرکت او در ادامه‌ حرکت انبیا‌ء الهی و از جنس آنها بود.

رسالت پیامبران جهانی بود و رسالت انقلاب ایران نیز جهانی است، امام(ره) معتقد است که وراثت زمین از آن صالحان است. او بدنبال نجات تمام بشریت بود. نگاه او جهانی بود. او ساختن و پیشرفت ایران را و نجات بشریت را دو روی یک سکه و لازم ‌و ملزوم هم می‌دانست. او رهبری حقیقی ملت ایران را متعلق به حضرت مهدی(عج) می‌دانست و می‌فرمود این کشور و نهضت صاحب دارد. امام (ره) نظام ولایت را حلقه اتصال مردم به آسمان و حلقه اتصال مردم به رهبر حقیقی و یگانه عالم، امام عصر می‌دانست و ماندگاری و مشروعیت نظام اسلامی را از این ناحیه می‌دانست. امام (ره) انتظار مصلح را اساس حرکت می‌دانست و انقلاب اسلامی را تمهید حضور امام (ره) می‌شمرد.

ای امام(ره) ما عشق به مردم، انسان‌ها، مهرورزی با آحاد مردم، تواضع در برابر مردم و گردن فرا افراشتن در برابر مستکبران را از تو آموخته‌ایم و عهد می‌بندیم تا جان در بدن داریم از میثاق الهی منحرف نشویم.

فرمودی با دلی آرام به آسمان پر می‌کشی اطمینان می‌دهم این ملت بخصوص جوانان غیرتمند ملت ایران تا برافراشتن پرچم تو که پرچم الله اکبر و بانگ و ندای مهدی فاطمه(عج) است بر قلل رفیع جهان خواهند ایستاد و در حقانیت راه تو ذره‌ای تردید به خود راه نخواهند داد.

دنیا بداند! امام(ره) زنده است. ملت ایران، ملت‌های آزاده و عدالت‌خواهی، یگانه‌پرستی زنده‌اند تا انتظار و عشق به حضرت مهدی(عج) وجود دارد.

۱۴ خرداد ۱۳۸۹/ سخنرانی در حرم مطهر امام راحل