دومین نشست سراسری شورای تبیین مبانی و آرمان های انقلاب اسلامی و بازخوانی خط امام و رهبری روز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه با حضور جمعی از اعضای شوراهای استانی، برخی از مقامات و مسئولین دولت های نهم و دهم و همچنین دکتر محمود احمدی نژاد برگزار شد.

4N0A5290 copy4N0A5312 copy4N0A5321 copy4N0A5323 copy4N0A5337 copy4N0A5339 copy4N0A5347 copy4N0A5360 copy4N0A5365 copy4N0A5367 copy4N0A5376 copy4N0A5383 copy4N0A5424 copy4N0A5440 copy4N0A5471 copy4N0A5476 copy4N0A5478 copy4N0A5529 copy4N0A5543 copy4N0A5577 copy4N0A5580 copy4N0A5583 copy4N0A5594 copy4N0A5531 copy4N0A5540 copy4N0A5492 copy