دکتر محمود احمدی نژاد صبح چهارشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۴ به منظور بازدید از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس به استان خوزستان سفر کرد.

8ae7b_B-U-Nk7

گفتنی است در این سفر خانواده دکتر احمدی نژاد و هیئتی متشکل از دکتر مرتضی تمدن، دکتر غلامحسین الهام و حاج رحیم احمدی روشن، پدر بزرگوار شهید مصطفی احمدی روشن ایشان را همراهی خواهند کرد.

اخبار تکمیلی از این سفر متعاقبا ارسال خواهد شد.