دکتر محمود احمدی نژاد به دعوت ستاد یادواره شهدای خیبر و به منظور سخنرانی در این یادواره به ورامین سفر می کند.

این مراسم روز پنجشنبه بیست اسفند ماه همزمان با نماز مغرب و عشاء در گلستان شهدای سید فتح اله ورامین برگزار خواهد شد.

ورامین 1