varamin (2) copy

دکتر محمود احمدی نژاد به دعوت ستاد یادواره شهدای خیبر و به منظور سخنرانی در این یادواره، پنجشنبه ۲۰ اسفند ماه به ورامین سفر کرده و پس از نماز مغرب و عشاء در جمع هزاران نفر از مردم ورامین به سخنرانی پرداخت.

متن سخنان کامل ایشان به زودی منتشر می شود.