دکتر محمود احمدی نژاد به دعوت جمعی از مردم و خانواده شهداء به مناسبت جشن ولایت، پنجشنبه (۲۵ شهریور ۱۳۹۵) ساعت ۱۷ در مسجد جامع شهرستان گرگان سخنرانی می کند.

IMG_20160913_125532