دکتر محمود احمدی نژاد به دعوت هیئت امنا مسجد غدیر شهر قزوین، روز پنج شنبه (۴ شهریور ماه) در یادواره شهید رجایی سخنرانی می کند.

425714950_64057