جمعی از اهالی شعر و هنر به مناسبت ماه مبارک رمضان با دکتر محمود احمدی نژاد دیدار کردند. 

در این دیدار تعدادی از شعرا بخشی از سروده های خود را با مضامین مذهبی، اخلاقی و سیاسی در مقابل دکتر احمدی نژاد قرائت کرده و ایشان نیز درباره مسائل مختلف با آنها سخن گفتند.

IMG_1208 copyIMG_1224 copyIMG_1231 copyIMG_1237 copyIMG_1251 copyIMG_1262 copyIMG_1281 copyIMG_1287 copyIMG_1329 copyIMG_1334 copyIMG_1337 copyIMG_1352 copyIMG_1363 copyIMG_1376 copyIMG_1397 copyIMG_1404 copyIMG_1440 copyIMG_1469 copyIMG_1472 copyIMG_1479 copyIMG_1496 copy